Služby a realitní proces

Na první pohled se může zdát, že prodej nemovitosti spočívá pouze v provedení prohlídky a zpracování inzerátu. Není tomu tak. Tedy alespoň ne v mém případě.

Pokud umí makléř zajistit maximální transparentnost, bezpečí, bezproblémový servis a dělá svoji práci na té nejvyšší úrovni, jsou pro něj samotné prohlídky, už jen tou pomyslnou třešničkou na dortu. Bonus, který si já osobně vždy užívám.

V roce 2020 jsem strávila velké množství času na tom, abych všechny moje kroky (úkony) z realitní transakce zaznamenala do souhrnného checklistu (seznamu).

A zjistila jsem, že můj seznam na prodej bytu, kde se nic moc nekomplikuje, se skládá z 460 úkonů. U domu a pozemků je úkonů mnohem více. Každý krok i jejich pořadí je třeba důkladně promýšlet. Univerzální rada, nebo postup neexistuje. Každý prodej, nebo nákup je jiný.

Od toho jsme tady my. Abychom dokázali svým klientům poradit, pomoci a připravit řešení na míru. Klienta umíme zastoupit v případě, že prodeje i nákupu nemovitosti.

Smlouva s makléřem

Veškeré podmínky spolupráce a rozsah služeb vždy s klientem stvrdíme písemnou smlouvou.
Podrobně toto téma rozebíráme v následujícím videu

1. Příprava nemovitosti

Přípravu nemovitosti lze rozdělit na dvě části. ,,Správno“ a ,,krásno“.
Podrobně toto téma rozebíráme ve videu:

Správno:

Jedná se o detailní přehled o nemovitosti. Dávám záležet na tom, abych ještě před zveřejněním inzerce měla o nemovitosti veškeré informace a zajistila tak pro klienty absolutní průhlednost prodeje, či koupě.  Je potřeba připravit poslední vyúčtování služeb, zjistit informace o budově, zajistit průkaz energetické náročnosti budovy, nabývací titul, prohlášení vlastníka budovy a spoustu dalšího.

Krásno:

Nemovitost je třeba dobře odprezentovat. Tzn řádně připravit pro nafocení / natočení videa, ale také ji obrazově profesionálně odprezentovat. S touto části mi vždy pomáhá profesionální fotograf / kameraman. Nikdo nechce kupovat nemovitost, která je už na internetu nekvalitně nafocená a neuklizená. Záležet si dávám i na kvalitní popisu inzerátu. Text přitom volím jasně, stručně a výstižně a veškeré další informace potom zasílám zájemcům v rámci přehledné brožury (většinou mívá kolem 30ti stran), kde se dozví naprosto vše a kde jsou přiloženy veškeré dokumenty, které jsem nashromáždila právě při přípravě obchodu – části ,,správno“.

2. Reklama nemovitosti

Nemovitost pak inzeruji odhadem na 30 ti realitních serverech.
K inzerátům zpracovávám PPC kampaně (reklama na seznamu, googlu) a facebook. reklamu.
Pokud prodávám byt, či dům, vždy zpracovávám k inzerátu půdorys. To proto, aby měli zájemci naprostý přehled o dispozičním řešení nemovitosti.

3. Kvalifikované prohlídky

O klientech, které pozveme na prohlídky, mám vždy kompletní přehled. Vím, jakou nemovitost chtějí koupit, i jak budou nemovitost financovat. Toto vše s nimi opravdu důkladně probírám už po telefonu, což mnohdy všem stranám šetří spoustu času. Všemi stranami rozumím:
• zájemce –  pokud třeba přehlédli informaci, že v bytovém domě chybí výtah, balkon, že některé pokoje jsou průchozí apod,
• prodávajícím, jelikož se nestane, že bych do nemovitosti, kde častokrát bydlí, přivedla právě někoho, kdo tuto informaci přehlédl
• a v neposlední řadě i sobě  
Podrobně toto téma rozebíráme ve videu:

4. Zajištění financování

Financování je v dnešní době hodně diskutované téma. Podmínky pro hypotéky se neustále zpřísňují a tak je čím dál těžší je získat. Navíc je třeba mít připravenou relativně velkou sumu peněz (cca 20%), jako jistinu. Komplexní služby v oblasti financování mi zajišťuje profesionál ve svém oboru, který dokáže poradit, pomoci, zajistit výjimky pro financování a dokonce i výjimky z úrokových sazeb.

5. Právní zajištění celého procesu

Právní zajištění neznamená jen přípravu kupní smlouvy.

V první fázi se jedná o rezervační smlouvu, kde je potřeba ošetřit budoucí podmínky pro uzavření kupní smlouvy. Prodávající navíc musí mít jistotu, že zájemce jeho nemovitost chce koupit a zájemce naopak, že prodávající nemovitost prodá.

V druhé fázi se teprve jedná o zpracování kupní a svěřenecké smlouvy, kterou mi zajišťuje vždy a pouze advokát s mnohaletou praxí v realitním oboru.   Úschova peněz mimo advokátní úschovu je nepřípustná!

• A samozřejmostí je mít v rámci celého procesu komplexní právní povědomí a dokázat vše uhlídat a klientovi poradit.

Podrobně toto téma rozebíráme ve videu:

6. Přepis nemovitosti na katastru  

Veškerá jednání s katastrem nemovitostí jsou také v mojí kompetenci.
• Zhotovuji placené výpisy z listu vlastnictví  
• Podáváme návrhy na vklad
• Návrhy na výmaz (zástavní práva, věcné břemena…)
• Atp.

7. Předání nemovitosti

Předání nemovitosti patří vždy mezi příjemné záležitosti. Kupující / nájemce byt přebírá a prodávající / pronajímatel zase předává.
Při předání mám vždy připraven předávací protokol, ve kterém na místě zapíšeme stavy a čísla měřičů, počty předaných klíčů, vybavení apod.

8. Poprodejní servis - přepis všech energií

V rámci předání nemovitosti připravuji tyto dokumenty:
• Předávací protokol
• Žádost o přepis majitele elektroměru
• Žádost o přepis majitele plynoměru
• Dokument, který se předává správcovské firmě pro evidenci stavu měřičů a přepis na nového vlastníka
• Žádost o přepis vody
• Žádost o přepis kanalizace
• A další
Mou prací v rámci poprodejního servisu je samozřejmě i zařízení všech přepisů na jednotlivých institucích.
Podrobně toto téma rozebíráme ve videu

error: Content is protected !!