Právní informace

Provozovatel stránek

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek https://luciehladka.cz/ (dále jen „Stránky“) je Ing. Bc. Lucie Hladká, IČ: 00762580, se sídlem Sadová 331/16, 679 04 Adamov, adresa provozovny: Cyrilská 504/7, 602 00 Brno, identifikační číslo provozovny: 1013128087, fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, (dále jen „Lucie Hladká“).

Lucie Hladká vykonává realitní zprostředkování ve smyslu zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen „ZRZ“) v rozsahu služeb uvedených na https://luciehladka.cz/sluzby  jako člen sítě realitních kanceláří JUSTO (dále jen Člen realitní sítě JUSTO), samostatně podnikající pod označením JUSTO Morava (dále jen JUSTO Morava).

Lucie Hladká je proto ve vztahu k Vašim osobním údajům správcem. Lucie Hladká i JUSTO Morava jsou Členem realitní sítě JUSTO a jsou vázaní interními předpisy, pravidly a Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Autorská práva

Lucie Hladká je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva ke Stránkám. Lucii Hladké náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na Stránkách, včetně textu, designu Stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Stránkách. Je zakázáno jakékoliv nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na Stránkách bez předchozího písemného souhlasu Lucie Hladké.

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Lucie Hladká kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou stránku, měl by se seznámit s jejím zabezpečením ochrany osobních údajů. Lucie Hladká nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Odpovědnost a právní režim

Lucie Hladká nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na Stránkách. Případná rizika plynoucí uživateli z používání Stránek či informací zde uvedených, jsou zcela na uživateli a Lucie Hladká za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Lucie Hladká si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah Stránek bez předchozího upozornění.

Stránky, jejich obsah a právní vztahy vznikající v souvislosti s jejich užíváním se řídí českým právem. Jakékoli případné související spory budou řešeny soudy České republiky.

 

error: Content is protected !!