Vláda dala novému stavebnímu zákonu zelenou

Vláda dala novému stavebnímu zákonu zelenou

Vláda dala novému stavebnímu zákonu zelenou

 

Ještě v druhé polovině roku 2019 byste si na stavební povolení vystáli doslova nekonečnou frontu a při obíhání úřadů se pořádně zapotili. Vše by měl změnit nový stavební zákon, který v pondělí 24. srpna 2020 schválila vláda ČR. „Velký krok pro budoucnost naší země,” přesně takové hodnocení si zmiňovaný zákon vysloužil od ministryně pro místní rozvoj za ANO Kláry Dostálové, která si od něj slibuje zjednodušení a také urychlení stavebního řízení.

Od teď už jednoduše

Nový stavební zákon by měl přinést jedno řízení namísto stávajícího stavebního a územního, jejichž předmětem jsou mnohdy stejné námitky. Nově se tak bude vydávat jediné povolení.

Do roka a do dne

V roce 2019 se Česká republika umístila v rychlosti získání stavebního povolení na nelichotivém 157. místě. Vychází to z oficiálních statistik Světové banky, která porovnávala délku povolovacího řízení u více než 200 zemí.

Právě nový stavební zákon by měl vše změnit a dobu nutnou pro získání potřebných razítek zkrátit z původních 5,4 let na 1 rok. V praxi by pak mělo být řízení ještě kratší.

Nepovolené (,,černé”) stavby

Návrh nového stavební zákona řeší i zpřísnění právní úpravy odstraňování nepovolených staveb. Nově nebude možné dodatečné povolení stavby s výjimkou případů, kdy stavebník prokáže, že jednal v dobré víře.  V opačném případě stavební úřad nařídí odstranění stavby a po právní moci zajistí výkon rozhodnutí.

Hiearchie stavebních úřadů

Krajské stavební úřady, s výjimkou Stavebního úřadu pro hlavní město Prahu, by se měly

členit na územní pracoviště se sídlem v obcích s rozšířenou působností a s územní působností ve správních obvodech těchto obcí.

Vše na jedno kliknutí

Všechna povolení nutná k zahájení stavby by mělo být možné vyřídit digitálně. Cílem je vytvořit intuitivní formulář, který provede každého stavebníka celým procesem. Zároveň bude možné sledovat aktuální stav řízení.

Ať to dopadne s novým stavebním zákonem jakkoliv, digitalizace procesů se dočkáme v každém případě, jelikož stát ji musí zajistit dle již dříve schváleného zákona.

Obíhat budou papíry, nikoliv lidé

Minulostí se stane i nutnost obíhat desítky úřadů a doslova prosit o razítka nutná k podání žádosti, jelikož se do stavebního úřadu bude integrovat drtivá většina všech dotčených orgánů.

Kdy se dočkáme schválení?

Nelze očekávat, že aktuální podoba zákona je konečná, jelikož bude procházet projednáním v Parlamentu. Tato změna budí řadu emocí, a tak lze počítat s množstvím návrhů, v důsledku kterých budou realizovány zásadní změny. Schválení bychom proto neměli očekávat dříve než v roce 2021.

Hledáte pomoc s orientací v dané problematice? Neváhejte se na mě obrátit.

[Chci konzultaci zdarma]

 

Lucie Hladká, 739 300 431, JUSTO MORAVA

error: Content is protected !!